Wednesday, September 22, 2010

Chomsky ရဲ ့တည္တန္.မွု

The intellectual tradition is one of servility to power, and if I didn't betray it I'd be ashamed of myself.


Noam Chomsky

ပညာတတ္ လူတန္းစားေတြရဲ့ အစဥ္အလာ ကေတာ့ အာဏာရွိသူေတြကို ခယဖို. ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေနာ္ ဒီအစဥ္အလာကို သာမခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အရွက္ရေန ခဲ့မွာဘဲ။
နုိမ္း ေခ်ာင္(မ)စကီး

Monday, September 20, 2010

Kindred Spirit

Day after day, we keep faith and pray
A strong belief that justice will prevail
Some of us got killed and some were jailed
Still we think of them each day
Kindred spirits all the way

In life, fear seems real
Such mind is still uncivil

O Dear God
Utopians or dystopians you brought upon us
Regardless who they are, we'll rid of their ruthlessness

Eager to see out the fight
Learders have persevered till their demise
Elders and youths, together in for ultimate prize
Continue to fight for our rights
Till the truth comes to light
Equality and justice is our plight
Do it or die, the belief is not contrived

Liberty and justice for all
Everyone shall respect the law
Activists have exemplified for us all
Dear God, let no more martyr fall
Everyone involved is standing tall
Raring to find peace for all

© Ye Myint Cho 2010

Friday, September 17, 2010

Stand, Demand and Hold

Some of us are women
Some us Are men
It does not matter who we are
It all comes down to how each of us stand

The weak shows no sign of intimidation
The strong shows no sing of arrogance
Whatever they are, we are all mortal kind
The strength is what we need, not we must have
Fortitude and honesty
Is what counts when survival demands

The truth is that honesty never really counts
And, fortitude never mattered
For most of the time, the brutal and the merciless took hold

Time after time, the justice is never served
The people is ignored and freedom is denied

O Dear Lord, If you're watching
May all the tears be washed away
And, may the truth be brought upon us

© Ye Myint Cho 2010

Wednesday, September 15, 2010

Freedom From Fear

FREEDOM FROM FEAR

Fighters for freedom shall stand together
Regardless of merciless storm and weather
Endless sacrifice and endless pain
Everyday it reminds us to not refrain
Democratic change is all we desire
Once it begun, the struggle will not be tired
Mingalabar we greet, truth and justice is all we preach

Fellow friends and belivers
Reunite together to counter evildoers
On our watch, we hope and pray
May the truth and justice prevail

Fear is a habit, I am not afraid
Extend this mindset to youngsters and peers
A lady once said that uncivility and fear goes together
Retain this notion till we wither

© Ye Myint Cho 2010

Tuesday, September 14, 2010

ငါသြားရမဲ့လမ္းTHE ROAD I MUST TRAVEL (ၿမန္မာၿပန္)

ေတာင္ခုနွစ္စင္ ပင္လယ္ခုနွစ္ခု ငါၿဖတ္ခဲ့
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
ေတာမ်က္မဲထဲမွာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ သလို၊ လမ္းေပၚမွာလည္း တိုက္ဆဲဘဲ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
အေႀကာင္းအရင္းတစ္ခုအတြက္ၿဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေရွ.ဘာၿဖစ္လိမ့္မယ္မသိ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
လြတ္ေၿမာက္ခ်င္တဲ့ သီခ်င္းကိုဆိုမိ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.

ကႏာၱရကိုၿဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနေလာင္ေၿခာက္ေသြ.ေနခဲ့
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
ေအးခဲေနတဲ့ေၿမၿပင္ႀကမ္းကိုၿဖတ္ခဲ့တာ ေသြးမ်ားလည္းခဲမေလာက္
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
ေနစရာမဲ့ေတာ့ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း တံခါးေခါက္ရ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
လြတ္ေၿမာက္ခ်င္တဲ့ သီခ်င္းကိုဆိုမိ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.

Soho မွာလူရြယ္တစ္ေယာက္ ပစ္သတ္ခံရ
သူ.မွတ္တမ္းေလးကိုေကာက္ရေတာ့၊ က်န္တဲ့စာမ်က္နာေတြမွာေရးၿဖည့္ခဲ့
ၿပည္နယ္အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ကို ဖုန္းေခၚဆက္သြယ္ေပမယ့္မရ
ငါ့နာမည္ကိုေတာ့သူတို.မွတ္ထားႀက၊ အတြင္းေရးမွဴးအမ်ိဳးသမီးေတာ့ေႀကာက္သံေပါက္ေနခဲ့
ဒီေတာ့ငါ့ကံမေကာင္းမွုေတြကိုေရတြက္ၿပီး ဒါကိုဘဲအၿပစ္ပံုခ်ရေတာ့တယ္
အမွိုက္ပံုးထဲက စာရြက္ေတြကိုစစ္၊ နာမည္အားလံုးလည္းဒီစာရင္းထဲသြင္းထားခဲ့ၿပီ
သတင္းစာထဲမွာေတာ့ငါ့အေႀကာင္းပါလာၿပီး
သူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုးေမးၿမန္းခံခဲ့ရ
ငါေရွ.တစ္လမ္းထက္မတိုးခင္ သူတို.ငါ့ကိုေတြ.ေအာင္ရွာႀကၿပီ
လြတ္ေၿမာက္ခ်င္တဲ့ သီခ်င္းကိုဆိုမိ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.

ေရဆာေတာ့လည္းေတြ.ရာေရေသာက္
ဗိုက္ဆာေတာ့လည္းခိုးစား
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.
ဒီညေတာ့ ဖိနပ္စုပ္တစ္စံုနွင့္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေဒါသထြက္မိ
သြားရမယ့္ လမ္းရဲ့ အဆံုးေတာ့ ငါမေတြ.

အေဝးေၿပးလမ္းမႀကီးေဘးမွာဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု
သိပ္ေမွာင္ေနၿပီး ဘာမွမေတြ.ရေတာ့

THE ROAD I MUST TRAVEL
by Tom Morello (The Nightwatchman)

Well I climbed the seven summits
And I swam the seven seas
But the road I must travel
Its end I cannot see
I fought in the jungles
And I fought in the streets
But the road I must travel
Its end I cannot see
Once I had a reason
Don't know what it could be
But the road I must travel
Its end I cannot see
Well I sang to myself
That I want to be free
But the road I must travel
Its end I cannot see

I walked the empty desert
And I was burned in the heat
But the road I must travel
Its end I cannot see
I crossed the frozen wasteland
And in the bitter cold did freeze
But the road I must travel
Its end I cannot see
And I will knock on every door
For I do not have a key
And the road I must travel
Its end I cannot see
Well I sang to myself
That I want to be free
But the road I must travel
Its end I cannot see

They shot a man in Soho
Couldn't guess his age
I found his empty journal
I filled up every page
I called up my state senator
They said he wasn't there
The secretary took my name
And man she sounded scared
So I counted my misfortunes
I added up the blame
I picked through all the garbage
I checked off all the names
I read in the newspaper
They'd questioned all my friends
They hoped that they could find me
Before I struck again
Well I sang to myself
That I want to be free
But the road I must travel
Its end I cannot see

So when thirsty I will drink
When hungry I will steal
But the road I must travel
Its end I cannot see
So tonight I walk in anger
With worn shoes on my feet
But the road I must travel
Its end I cannot see
And I will sing to myself
That I'm gonna be free
But the road I must travel
Its end I cannot see

There's a sign along the highway
But it's too dark now to read

Friday, September 10, 2010

ေသြးနွင့္မ်က္ရည္ေခ်ာင္းမ်ား (Dedicated to the Saffron Revolution)


THE BLOOD & TEARS
by Steve Vai

Let the might of your compassion arise to bring a
Quick end to the flowing stream of the blood and tears

Please hear my anguish words of truth

An ocean of measureless qualities in an ocean of joy

Buddha of compassion
Buddha of compassion

Our most cherished and long-felt desire
Please hear my anguish words of truth

They are drunk with demonic delusions
Our most cherished and long-felt desire

What is right and what is wrong?
Our most cherished and long-felt desire

An ocean of joy
Please hear my anguish words of truth

Let the might of your compassion arise to bring a
Quick end to the flowing stream of the blood and tearsေသြးနွင့္မ်က္ရည္ေခ်ာင္းမ်ား


သင္၏ ဂရုဏာတရားစြမ္းအားမ်ားၿဖင့္ ေသြးနွင့္မ်က္ရည္ေခ်ာင္းမ်ားကို အၿမန္ရပ္တန္. သြားပါေစ

စိတ္နွလံုးမ်ားလွုုပ္ရွားစြာေၿပာေသာ အကၽြန္နွဳပ္၏ မွန္ေသာစကားကို အသင္ႀကားပါေစ
စိတ္နွလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း သမုဒၵရာထဲတြင္ မေရမတြက္နိုင္ေသာအေရအေသြးမ်ားရွိပါ၏

ဂရုဏာတရားနွင့္ ဗုဒၶ
ဂရုဏာတရားနွင့္ ဗုဒၶ

ကၽြန္နဳပ္တို.၏ အၿမတ္နိုးဆံုး နွင့္ ႀကာေညာင္းစြာေစာင့္စားခဲ့ရေသာ ဆႏၵပါ

စိတ္နွလံုးမ်ားလွုုပ္ရွားစြာေၿပာေသာ အကၽြန္နွဳပ္၏ မွန္ေသာစကားကို အသင္ႀကားပါေစ
သူတို.ပာာ မေကာင္းဆိုးရြား ေမာပာ မ်ားၿဖင့္ မူးယစ္ေနသူေတြ

ကၽြန္နဳပ္တို.၏ အၿမတ္နိုးဆံုး နွင့္ ႀကာေညာင္းစြာေစာင့္စားခဲ့ရေသာ ဆႏၵပါ
၁ာယ္အရာကမွန္လို. ဘယ္အရာကမွားေနတာ လည္း

ကၽြန္နဳပ္တို.၏ အၿမတ္နိုးဆံုး နွင့္ ႀကာေညာင္းစြာေစာင့္စားခဲ့ရေသာ ဆႏၵပါ
စိတ္နွလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း သမုဒၵရာတစ္ခု

စိတ္နွလံုးမ်ားလွုုပ္ရွားစြာေၿပာေသာ အကၽြန္နွဳပ္၏ မွန္ေသာစကားကို အသင္ႀကားပါေစ
သင္၏ ဂရုဏာတရားစြမ္းအားမ်ားၿဖင့္ ေသြးနွင့္မ်က္ရည္ေခ်ာင္းမ်ားကို အၿမန္ရပ္တန္. သြားပါေစ

Tuesday, September 7, 2010

ပစ္ကြင္းမမိသူရဲ.ရဲရင္.မွု (Dedicated to the victims of violence)


The Bravery of Being Out of Range (ၿမန္မာၿပန္)
Lyrics by Roger Waters

မင္းဟာေသနတ္ခုလုတ္ တစ္ခ်က္ၿဖဳတ္ဖို.၀န္မေလးသူ
ပါတီပြဲေတြမွာ လူတိုင္းသေဘာက်ခံရသူ
မ်က္နာဟန္ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေၿပာင္းသံုးတတ္သူ
အသက္ႀကီးေပမယ့္ မပ်က္စီးေသးသူ၊ ရယ္ေမာဖို.၀န္မေလးသူ

အေၿပာင္းအလဲကိုလက္မခံနိုင္သူ
ေသနတ္ပစ္ကြင္းကေတာ့ မင္းရဲ.အိမ္လိုပါဘဲ
လူေတြၿမင္ေအာင္ မင္းရဲ့ suitcase ထဲက magnum ကိုထုတ္ထား
ဒါဟာသူ.ရဲ့သူငယ္ခ်င္းဘဲ၊ သူ.ရဲ့အႀကိဳက္ဆံုးေသနတ္ဘဲ

ေနာက္ဆံုးက်မွ Uzi machine gun ကိုပိုႀကိဳက္သြားမိ
Uzi ရဲ. ေမာင္းၿပန္ပံုက sex ကိုသြား သတိရမိေစလား
ဘယ္သူ.ကိုသတ္ဦးမွာလဲ။ ဦးေလးရယ္၊ ဘယ္သူ.ကိုထပ္သတ္ဦးမွာလဲ

Jordan က US marine တစ္ေယာက္ အပ်က္အစီးပိုင္းအစေတြႀကားမွာရစ္ေန
ငါတို.ဟာမင္းတို.ပိုင္ေရကန္ထဲမွာ ေရကူးသလို
ကြမ္းသီးပင္ေတြေအာက္မွာလည္းအိပ္တယ္
ၿပည္ေထာင္စုအေဆာက္အအံု ေလွကားရင္းမွာလဲေနတဲ့ Indian လူနီတစ္ေယာက္ရဲ့
မ်က္လံုးေတြထဲကို စိုက္ႀကည့္တယ္

ေတာင္ကုန္းကိုေက်ာ္ၿပီးအေ၀းပစ္ခ်ိန္ကြင္းကေနႀကည့္ေတာ့
ေရွ.တန္းကေကာင္ေလးေတြ ေဆးလံုးေတြ ေသာက္ေနႀကတာေတြ.ခဲ့
ေရွ.တန္းသဲကႏၱာရက ေသြးသံရဲရဲၿဖစ္ရပ္ေတြကိုစိတ္ကုန္ေနႀကၿပီ
ငါကေတာ.ပစ္ကြင္းမမိသူရဲ.ရဲရင္.မွု အေနနွင့္ႀကည့္ခဲ့

ေမးခြန္ကလည္း းေမးဖို.အခက္
ဦးေလးရယ္ဘယ္သူကိုသတ္ဦးမွာလဲ၊ ဘယ္သူကိုမ်ားသတ္ဦးမွာလဲ
ေဟ့ဘားေစာင့္တဲ့လူ၊ ဒီမွာႏွစ္ခြက္ခ်ေပးပါဦး
ၿပီးေတာ့ဘီယာနွစ္ခြက္ လည္းခ်ပါဦး
အစ္ကိုရယ္ TVသံကိုၿမၽင့္ေပးပါဦး
စစ္ပြဲကေတာ့စေနၿပီ၊
ဒီ Laser ခ်ိန္ကိုက္ပါတဲ့ ဗံုးေတြနွင့္
ပစ္ကြင္းကိုထိေအာင္ ပစ္ၿပီးရင္ ကိုယ္ကအနိုင္ဘဲ

ပစ္ကြင္းမမိသူေတြရဲ.ရဲရင္.မွု ေတြနွင့္
မိုင္၃၀၀၀ ကြာတဲ့ အရက္ဆိုင္ေတြဆီကေန ငါတို.ဒီကစားပြဲကိုကစားႀကတယ္

ပစ္ကြင္းမမိသူေတြရဲ.ရဲရင္.မွု ေတြနွင့္
ငါတို.လူေတြကိုသတ္တယ္

ပစ္ကြင္းမမိသူေတြရဲ.ရဲရင္.မွု ေတြနွင့္
ငါတို.ရထားေတြကို ဗံုးႀကဲတယ္

ပစ္ကြင္းမမိသူေတြရဲ.ရဲရင္.မွု ေတြနွင့္
ငါတို.နယ္ေၿမေတြသိမ္း ႀကတယ္

ပစ္ကြင္းမမိသူေတြရဲ.ရဲရင္.မွု ေတြနွင့္
ဒီကစားပြဲကို ငါတို.ဆက္ကစားႀကတယ္
The Bravery of Being Out of Range
by Roger Waters


You have a natural tendency
To squeeze off a shot
You're good fun at parties
You wear the right masks
You're old but you still
Like a laugh in the locker room
You can't abide change
You're at home on the range
You opened your suitcase
Behind the old workings
To show off the magnum
You deafened the canyon
A comfort a friend
Only upstaged in the end
By the Uzi machine gun
Does the recoil remind you
Remind you of sex
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer, who you gonna kill next
I looked over Jordan and what did I see
Saw a U.S. Marine in a pile of debris
I swam in your pools
And lay under your palm trees
I looked in the eyes of the Indian
Who lay on the Federal Building steps
And through the range finder over the hill
I saw the front line boys popping their pills
Sick of the mess they find
On their desert stage
And the bravery of being out of range
Yeah the question is vexed
Old man what the hell you gonna kill next
Old timer who you gonna kill next
Hey bartender over here
Two more shots
And two more beers
Sir, turn up the TV sound
The war has started on the ground
Just love those laser guided bombs
They're really great
For righting wrongs
You hit the target
And win the game
From bars 3,000 miles away
3,000 miles away
We play the game
With the bravery of being out of range
We zap and maim
With the bravery of being out of range
We strafe the train
With the bravery of being out of range
We gain terrain
With the bravery of being out of range

With the bravery of being out of range
We play the game
With the bravery of being out of range


[Lyrics from LyricsMode]

Friday, September 3, 2010

တုပ္ေကြး

မနက္ထလာကတည္းကေနမေကာင္းခ်င္။ ညက ကြန္ၿပဴတာေရွ. ထိုင္တာလည္း ႀကာသြားတယ္။ အခန္းထဲက အပူေပးစက္ ကလည္း အေဆာင္ကသာ အသစ္ဆိုၿပီးထုပ္ထားေပးတယ္၊ သူတို. ၿပန္ယူသြားတဲ့ စက္အေပာာင္း ေလာက္ေတာင္ အပူမေပးနိုင္ဘူး။

တစ္ေရးေတာ့ၿပန္အိပ္လိုက္တယ္။ ၿပန္ထၿပီးမွ assignment တစ္ခုတင္ဖို. ဆက္လုပ္တယ္။ Group assignment ၿဖစ္ေတာ့ အဖြဲ.၀င္တစ္ၿခား ေက်ာင္းသား ၃ေယာက္ကိုလည္း ေစာင့္ရေသးတယ္။ မနက္၁၀နာရီ ကစၿပီး ေန.ခင္း၂နာရီက်မွ အားလံုးစုမိၿပီးမွ၁ာဲ assignment ကိုတင္ၿဖစ္တယ္။ အားလံုးၿပီးသြားေတာ့အၿပင္
သြားမယ္လုပ္ေသးတယ္။ ကြန္ၿပဴတာေရွ. ခုနဆက္ထိုင္ၿပီးမွ grocery သြား၀ယ္တယ္။ ၿပန္ေရာက္ေတာ့ ပိုၿပီး ထိုင္းမွုိင္းေနၿပီ။ ဒါနွင့္ Paracetamol နွစ္လံုး ခ်က္ခ်င္း ေသာက္။ က်ားပုရုတ္ဆီကို ရင္ဘတ္လူးၿပီး အိပ္။

၂နာရီေလာက္အိပ္လိုက္မွနည္းနည္းလန္းလာတယ္။ ၿပီးမွညစာထခ်က္စား။ ဒီတစ္ပတ္က English Premier League လည္း မရွိေတာ့ ေနာက္ထပ္ Paracetamol ၁လံုး ထပ္ေသာက္ၿပီး ေစာေစာဘဲအိပ္ေတာ့တယ္။

ညစာ (တုတ္ေကြးစာမဟုတ္)

Wednesday, September 1, 2010

OS Reinstall

 To put the long story short, I got punked. Just when I thought everything's going smooth, out of nowhere, all my applications stopeed working. Firefox? Gone. Wtf... Eclipse? Gone. Google Chrome? Gone. Even the Visual Studio I used for my last semester is now history. I haven't touched that in over two months! If there is a 911 for a situation like this, I'll be sure to report the effing culprit. But, there's no such service for a free-loading, typical PC user like me. At least I can't afford it anyway.

So, after finished scratching my head from this totally unwholesome experience, I decided that it is the best to flush out the remaining shambles of little-to-no-use-at-all software plus the amazing Windows 7 pro, and reinstall the whole thing plus the applications all over again. Not to mention, there is a fully working Linux on the same hard disk, that I now need to format entirely. Meaning, it's a double blow. Oh well, here goes the story of a gullible computer user. Security-aware? Yes. But, dilligent enough to keep that security up for protection? I'm just not sure whether to think of myself as just being naive or gullible.Anyways, it took a whole of two hours to reformat, and install Windows 7. Also pretty much finished setting up for re-installing new version of Fedora Core. Not a bad effort I must say though, thanks to the high-speed internet connection we get here at student village.

Now, I can't really name the real culprit here. But it's a software package that has something to do with keyboard driver for writing Burmese font. To write some Burmese texts on this blog, I decided to use a few different keyboard drivers just to test them. Turned out, I can use all of them for writing, but when the text is posted on the blog, they all turned to rubbish, and I decided not to use those drivers at all again.

Well, the damn thing decided not to leave peacefully and decided to leave some empty space on my hard disk. It cleared out roughly about 25G of application files in total. And here I am writing about all of it feeling like a cat just slipped into a toilet and just climbed up from the whole mess.